Giải bài 64 trang 62 sách giáo khoa Toán lớp 8 tập 1

Xem ngay hướng dẫn cách làm và đáp án bài 64 trang 62 sách giáo khoa toán Toán lớp 8 tập 1

Đề bài

Tìm giá trị của phân thức trong bài tập 62 tại x = 1,12 và làm tròn kết quả đến chữ số thập phân thứ ba.

Lời giải đáp án

đáp án bài 64
 

doctailieu.com
Tải về
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu