Hướng dẫn giải bài tập và đáp án bài 61 trang 62 SGK Toán lớp 8 tập 1

Xem cách làm và đáp án bài 61 trang 62 SGK Toán lớp 8 tập 1

Đề bài

Đề bài 61

Tính giá trị của biểu thức tại x = 20 040.

Lời giải đáp án

Đáp án bài 61

doctailieu.com
Tải về
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu