Giải bài tập 61 trang 50 sách giáo khoa Toán 7 tập 2 - Đại số

Hướng dẫn giải bài tập và đáp án bài 61 trang 50 SGK Toán 7 tập 2. Ôn tập chương 4 Biểu thức đại số, phần Đại số.

Đề bài

Tính tích các đơn thức sau rồi tìm hệ số và bậc của tích tìm được.

a) (1/4)xy³ và -2x²yz²

b) -2x²yz² và -3xy³z

Phương pháp

- Áp dụng qui tắc nhân đơn thức với đơn thức.

- Bậc của đơn thức là tổng số mũ của các biến trong đơn thức đó.

Hướng dẫn giải

a) Tích của (1/4)xy³ và -2x²yz² là

(1/4)xy³.(-2x²yz²) = (-1/2)x³y⁴z²

Đơn thức tích có hệ số là (-1/2); có bậc 9.

b) Tích của -2x²yz² và -3xy³z

-2x²yz².(-3xy³z) = 6x³y⁴z²

Đơn thức có hệ số là 6;  có bậc 9.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

TẢI VỀ

X