Giải bài tập 60 trang 83 sách giáo khoa Toán 7 tập 2 - Hình học

Hướng dẫn giải bài tập và đáp án bài 60 trang 83 SGK Toán 7 tập 2. Tính chất ba đường cao của tam giác, phần Hình học.

Đề bài

Trên đường thẳng d, lấy ba điểm phân biệt  I, J, K (J ở giữa I và K)

Kẻ đường thẳng l vuông góc với d tại J, trên l lấy điểm M khác với  điểm J. đường thẳng qua l vuông góc với 

MK cắt l tại N. chứng minh rằng KN ⊥ IM.

Phương pháp

Áp dụng tính chất ba đường cao của tam giác

Ba đường cao của tam giác cùng đi qua một điểm. Điểm đó gọi là trực tâm của tam giác.

Hướng dẫn giải

Giải bài tập 60 trang 83  sách giáo khoa Toán 7 tập 2 - Hình học
 

Nối M với I ta được ΔMIK.

Trong ΔMIK có: MJ ⊥ IK (do l ⊥ d) và IN ⊥ MK

Do đó N là trực tâm của ΔMIK.

Suy ra KN là đường cao thứ ba của ΔMIK hay KN ⊥ IM (đpcm).

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Giải bài tập 60 trang 83 sách giáo khoa Toán 7 tập 2 - Hình học để xem ở dưới đây
Tải về
15/08/2018    17:00 PM
15/08/2018    17:00 PM
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu