Giải bài tập 60 trang 49 sách giáo khoa Toán 7 tập 2 - Đại số

Hướng dẫn giải bài tập và đáp án bài 60 trang 49 SGK Toán 7 tập 2. Ôn tập chương 4 Biểu thức đại số, phần Đại số.

Đề bài

Có hai vòi nước: vòi thứ nhất chảy vào bể A, vòi thứ hai chảy vào bể B. Bể A đã có sẵn 100 lít nước. Bể B chưa có nước. Mỗi phút vòi thứ nhất chảy được 30 lít, vòi thứ hai chảy được 40 lít.

a) Tính lượng nước có trong mỗi bể sau thời gian 1, 2, 3, 4, 10 phút rồi điền kết quả vào bảng sau (giả thiết bể đủ lớn để chứa nước):

Giải bài tập 60 trang 49 sách giáo khoa Toán 7 tập 2 - Đại số
 

b) Viết biểu thức đại số biểu thị số lít nước trong mỗi bể sau thời gian x phút.

Phương pháp

- Để tính được số nước ở bể A: ta tính số nước mà vòi A chảy được vào bể sau số phút tương ứng rồi cộng với 100.

- Để tính được số nước ở bể B: ta tính số nước mà vòi B chảy được vào bể sau số phút tương ứng.

Hướng dẫn giải

Sau 1 phút bể A có 100 + 30 = 130 (lít), bể B có 40 (lít)

=> Cả 2 bể có 170 lít

Sau 2 phút bể A có 100 + 2.30 = 160 (lít), bể B có 40.2 = 80 (lít)

=> Cả 2 bể có 240 lít

Sau 3 phút bể A có 100 + 3.30 = 190 (lít), bể B có 40.3 = 120 (lít)

=> Cả 2 bể có 310 lít

Sau 4 phút bể A có 100 + 4.30 = 220 (lít), bể B có 40.4 = 160 (lít)

=> Cả 2 bể có 380 lít

Sau 10 phút bể A có 100 + 10.30 = 400 (lít), bể B có 40.10 = 400 (lít)

=> Cả 2 bể có 800 lít

Kết quả được điền vào bảng sau:

a)

Giải bài tập 60 trang 49 sách giáo khoa Toán 7 tập 2 - Đại số
 

b) Số lít nước trong bể A sau thời gian x phút 100 +30x (lít)

Số lít nước trong kể B sau thời gian x phút 40x (lít)

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Giải bài tập 60 trang 49 sách giáo khoa Toán 7 tập 2 - Đại số để xem ở dưới đây
Tải về
10/08/2018    07:00 AM
10/08/2018    07:00 AM
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu