Mục lục bài học
Giải Bài Tập Vật Lý 11

Giải vật lý 11: Đáp án bài 6 trang 99 SGK Vật lý 11

Chi tiết câu trả lời bài 6 trang 99 sách giáo khoa vật lý lớp 11 với tiết học về dòng điện trong chân không

Bài 6. Súng êlectron tạo ra tia catôt theo nguyên tắc nào?

Trả lời

Súng êlectron tạo ra tia catốt theo nguyên tắc đốt nóng catôt, phát xạ nhiệt êlectron

doctailieu.com
Tải về
02/09/2018    05:11 AM
02/09/2018    05:11 AM
Back to top