Bài 6 trang 9 sgk Toán 8

Hướng dẫn giải bài tập và đáp án bài 6 trang 9 SGK Toán lớp 8 tập 1 phần Đại số.

Đề bài

Tính diện tích của hình thang ABCD (h.1) theo x bằng hai cách:

1) Tính theo công thức S = BH x (BC + DA) : 2;

2)

Sau đó sử dụng giả thiết S = 20 để thu được hai phương trình tương đương với nhau. Tronghai phương trình ấy, có phương trình nào là phương trình bậc nhất không?

Hình 1 đề bài 6

Đáp án lời giải  Bài 6 trang 9 sgk Toán 8

Gọi S là diện tích hình thang ABCD.

Đáp án bài 6
 

Cả hai phương trình không có phương trình nào là phương trình bậc nhất.

» Bài tiếp theo: Bài 7 trang 10 SGK Toán 8

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Bài 6 trang 9 sgk Toán 8 để xem ở dưới đây
Tải về
04/07/2018    05:47 AM
04/07/2018    05:47 AM
bài viết bạn đã xem
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu