Mục lục bài học
Giải Bài Tập Vật Lý 11

Giải vật lý 11: Đáp án bài 6 trang 85 SGK Vật lý 11

Xem ngay câu trả lời bài 6 trang 85 sách giáo khoa vật lý lớp 11 tiết học về dòng điện trong chất điện phân

Bài 6: Phát biểu định luật Fa-ra- đây, công thức Fa-ra-đây và đơn vị dùng trong công thức này.

Trả lời​​​​​​​

- Định luật Fa-ra-đây thứ I

Khối lượng của vật chất được giải phóng ở điện cực của bình điện phân tỉ lệ thuận với điện lượng chạy qua bình đó.

m = k q

Trong đó k: đương lượng điện hóa của chất được giải phóng ở điện cực.

- Định luật Fa-ra-đây thứ hai

Đương lượng điện hóa k của mọt nguyên tố tỉ lệ với đương lượng gam A/n của nguyên tố đó. Hệ số tỉ lệ là 1/F trong đó F là số Fa-ra-đây.

Trong đó: m là khối lượng của chất được giải phóng ở điện cực, tính bằng gam
 

doctailieu.com
Tải về
29/08/2018    07:18 AM
29/08/2018    07:18 AM
Back to top