Mục lục bài học
Giải Bài Tập Vật Lý 11

Giải vật lý 11: Đáp án bài 6 trang 85 SGK Vật lý 11

Xem ngay câu trả lời bài 6 trang 85 sách giáo khoa vật lý lớp 11 tiết học về dòng điện trong chất điện phân

Bài 6: Phát biểu định luật Fa-ra- đây, công thức Fa-ra-đây và đơn vị dùng trong công thức này.

Trả lời​​​​​​​

- Định luật Fa-ra-đây thứ I

Khối lượng của vật chất được giải phóng ở điện cực của bình điện phân tỉ lệ thuận với điện lượng chạy qua bình đó.

m = k q

Trong đó k: đương lượng điện hóa của chất được giải phóng ở điện cực.

- Định luật Fa-ra-đây thứ hai

Đương lượng điện hóa k của mọt nguyên tố tỉ lệ với đương lượng gam A/n của nguyên tố đó. Hệ số tỉ lệ là 1/F trong đó F là số Fa-ra-đây.

Trong đó: m là khối lượng của chất được giải phóng ở điện cực, tính bằng gam
 

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Giải vật lý 11: Đáp án bài 6 trang 85 SGK Vật lý 11 để xem ở dưới đây
Tải về
29/08/2018    07:18 AM
29/08/2018    07:18 AM
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu