Bài 6 trang 81 SGK hóa 9

Xem cách làm và đáp án bài 6 trang 81 SGK hóa học lớp 9
Mục lục nội dung

Đề bài

Có 3 khí được đựng riêng biệt từng 3 lọ là : clo, hiđro clorua, oxi. Hãy nêu phương pháp hoá học để nhận biết từng khí đựng trong mỗi lọ.

Đáp án bài 6 trang 81 sgk hóa lớp 9

Cho giấy quỳ tím ẩm vào ba lọ khí trên:

  • Khí nào trong lọ làm đổi màu quỳ tím thành đỏ là khí HCl.
  •  Khí nào trong lọ làm mất màu giấy quỳ là khí Cl2.

Cl2 + H₂O ⇄ HCl + HClO

Phản ứng sinh ra HClO có tính tẩy màu.

  •  Khí nào trong lọ không làm đổi màu quỳ tím là khí oxi (dùng que đóm còn than hồng để thử lại).

» Bài tiếp theo: Bài 7 trang 81 SGK Hóa 9

Giangdh (Tổng hợp)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

TẢI VỀ

X