Mục lục bài học
Giải Hóa 9

Bài 6 trang 81 SGK hóa 9

Xem cách làm và đáp án bài 6 trang 81 SGK hóa học lớp 9

Đề bài

Có 3 khí được đựng riêng biệt từng 3 lọ là : clo, hiđro clorua, oxi. Hãy nêu phương pháp hoá học để nhận biết từng khí đựng trong mỗi lọ.

Đáp án bài 6 trang 81 sgk hóa lớp 9

Cho giấy quỳ tím ẩm vào ba lọ khí trên:

  • Khí nào trong lọ làm đổi màu quỳ tím thành đỏ là khí HCl.
  •  Khí nào trong lọ làm mất màu giấy quỳ là khí Cl2.

Cl2 + H₂O ⇄ HCl + HClO

Phản ứng sinh ra HClO có tính tẩy màu.

  •  Khí nào trong lọ không làm đổi màu quỳ tím là khí oxi (dùng que đóm còn than hồng để thử lại).

» Bài tiếp theo: Bài 7 trang 81 SGK Hóa 9

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Bài 6 trang 81 SGK hóa 9 để xem ở dưới đây
Tải về
17/08/2018    08:34 AM
17/08/2018    08:34 AM
bài viết bạn đã xem
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu