Giải bài 6 trang 75 sgk toán 6 tập 2

Hướng dẫn giải bài tập và đáp án bài 6 trang 75 sách giáo khoa toán lớp 6

Đề bài:

Điền vào chỗ trống trong các phát biểu sau:

a) Hình gồm hai tia chung gốc Ox, Oy là ...... Điểm O là ...... Hai tia Ox, Oy là ......

b) Góc RST có đỉnh là ......, có hai cạnh là ......

c) Góc bẹt là ......

Đáp án:

a) Hình gồm hai tia chung gốc Ox, Oy là góc xOy. Điểm O là đỉnh của góc xOy.  Hai tia Ox, Oy là hai cạnh của góc.

b) Góc RST có đỉnh là S; Có cạnh là  SR và ST.

c) Góc bẹt là góc có hai cạnh là hai tia đối nhau.

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Giải bài 6 trang 75 sgk toán 6 tập 2 để xem ở dưới đây
Tải về
bài viết bạn đã xem
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu