Mục lục bài học
Giải hóa 12

Đáp án bài 6 trang 73 sách giáo khoa hóa học 12

Xem cách làm và đáp án bài 6 trang 73 SGK Hóa học lớp 12

Đề bài

Cao su lưu hóa có 2% lưu huỳnh về khối lượng. Khoảng bao nhiêu mắt xích isopren có một cầu đisunfua -S-S- ? Giả thiết rằng S đã thay thể cho H ở cầu metylen trong mạch cao su.

Đáp án bài 6 trang 73 sgk hóa học lớp 12

Mỗi cầu đi sunfua (-S-S-) có khối lượng 64 đvC; Mỗi monome isopren (C5H8) có khối lượng là 68. Mỗi cầu đi sunfua (-S-S-) thay 2H, nên tổng khối lượng đoạn mạch polime chứa một cầu đi sunfua là:

62 + 68n, trong đó thành phần S là 2%, ta có biểu thức :

Đáp án bài 6 trang 73 sgk hóa lớp 12
 

Vậy khoảng 46 mắt xích isopren chứa 1 cầu đi sunfua.

doctailieu.com
Tải về
21/07/2018    20:52 PM
21/07/2018    20:52 PM
Back to top