Bài 6 trang 7 Tập bản đồ Lịch sử 12

Giải bài 6 trang 7 Tập bản đồ Lịch sử lớp 12, Hãy nối mốc thời gian ở cột bên trái với sự kiện ở cột bên phải cho đúng.
Mục lục nội dung

Sau khi tìm hiểu về sự thay đổi của Liên Xô những năm từ 1985-1991 trong bài 5 trang 7 TBĐ Sử 12, các em học sinh tiếp tục liên hệ các mốc lịch sử với sự kiện chính trong khoảng thời gian đó.

Câu hỏi

Hãy nối mốc thời gian ở cột bên trái với sự kiện ở cột bên phải cho đúng.

Xem thêm: Bài 1 trang 5 TBĐ Lịch sử 12

Lời giải Bài 6 trang 7 Tập bản đồ Lịch Sử lớp 12

Dựa vào kiến thức bài học, các em học sinh có thể nối các mốc lịch sử với các sự kiện một cách hoàn chỉnh như sau:

Hoàn thành nối Bài 6 trang 7 Tập bản đồ Lịch Sử lớp 12

TẢI VỀ

Bài viết đã giải quyết được vấn đề của bạn chưa?
Rồi
Chưa

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM