Giải toán lớp 6: Đáp án bài 6 trang 66 sgk toán 6 tập 2

Xem ngay hướng dẫn cách làm và đáp án bài 6 trang 66 sách giáo khoa toán 6
Mục lục nội dung

Đề bài:

Phát biểu ba bài toán cơ bản về phân số. Cho ví dụ minh họa.

Đáp án:


Ví dụ:

a)    Tìm của 78cm.

GIẢI: Để tìm của 78 ta tính 78.  = 65 (cm)

b)    Lớp 7A có 24 bạn là học sinh nữ chiếm

số học sinh cả lớp. Hỏi lớp 7A có bao nhiêu học sinh ?

GIẢI: Nếu gọi số học sinh của lớp 7A là X

Theo đề bài, ta phải tìm X sao cho  của X bằng 24.

Ta có :       .X = 24 => X = 24 :  = 24.3/2 = 36

Trả lời Lớp 7A có 36 học sinh.

c)    Tìm tỉ số của 0,3m và 81cm.

GIẢI           Ta có 0,3m = 0,3.100 = 30cm

Do đó, tỉ số của 0,3m và 81cm là 


Hiền Phạm (Tổng hợp)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

TẢI VỀ

X