Giải toán lớp 6: Đáp án bài 6 trang 66 sgk toán 6 tập 2

Xem ngay hướng dẫn cách làm và đáp án bài 6 trang 66 sách giáo khoa toán 6

Đề bài:

Phát biểu ba bài toán cơ bản về phân số. Cho ví dụ minh họa.

Đáp án:


Ví dụ:

a)    Tìm của 78cm.

GIẢI: Để tìm của 78 ta tính 78.  = 65 (cm)

b)    Lớp 7A có 24 bạn là học sinh nữ chiếm số học sinh cả lớp. Hỏi lớp 7A có bao nhiêu học sinh ?

GIẢI: Nếu gọi số học sinh của lớp 7A là X        

Theo đề bài, ta phải tìm X sao cho  của X bằng 24.

Ta có :       .X = 24 => X = 24 :  = 24.3/2 = 36

Trả lời Lớp 7A có 36 học sinh.

c)    Tìm tỉ số của 0,3m và 81cm.

GIẢI           Ta có 0,3m = 0,3.100 = 30cm          

Do đó, tỉ số của 0,3m và 81cm là 


 

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Giải toán lớp 6: Đáp án bài 6 trang 66 sgk toán 6 tập 2 để xem ở dưới đây
Tải về
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu