Mục lục bài học
Giải hóa 12

Giải bài 6 trang 64 sách giáo khoa Hóa lớp 12

Hướng dẫn giải bài tập và đáp án bài 6 trang 64 SGK hóa học lớp 12

Đề bài

Hệ số polime hóa là gì? Có thể xác định chính xác hệ số polime hóa được không? 

Tính hệ số polime hóa của PE, PVC và xenlulozo, biết rằng phân tử khối trung bình của chúng lần lượt là 420 000, 250 000 và 1 620 000.

Đáp án bài 6 trang 64 sgk hóa học lớp 12

Không thể xác định chính xác hệ số polime hóa được vì polime là một hỗn hợp các chất có hệ số polime hóa khác nhau. Do đó chỉ xác định được n trung bình.

Tính hệ số polime hóa của PE, n = 420000/28 = 15000

Tính hệ số polime hóa cảu PVC, n = 250000/62,5 = 4000

Tính hệ số polime hóa của xenlulozo, n = 1620000/162 = 10000

doctailieu.com
Tải về
21/07/2018    10:46 AM
21/07/2018    10:46 AM
Back to top