Đáp án bài 6 trang 62 sách giáo khoa toán 6 tập 2

Xem cách làm và đáp án bài 6 trang 62 sgk toán 6 tập 2
Mục lục nội dung

Đề bài:

Phát biểu quy tắc quy đồng mẫu nhiều phân số.

Đáp án:

Quy tắc: Muốn quy đồng mẫu nhiều phân số với mẫu dương ta làm như sau:

Bước 1: Tìm một bội chung của các mẫu (thường là BCNN) để làm mẫu chung.

Bước 2: Tìm thừa số phụ của mỗi mẫu (bằng cách chia mẫu chung của từng mẫu).

Bước 3: Nhân cả tử và mẫu của mỗi phân số với thừa số phụ tương ứng.

Hiền Phạm (Tổng hợp)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

TẢI VỀ

X