Đáp án bài 6 trang 55 sách giáo khoa vật lý 12

Xem cách làm và đáp án bài 6 trang 55 SGK Lý học lớp 12
Mục lục nội dung

Đề bài

Chọn câu đúng.

Siêu âm là âm

A. có tần số lớn.

B. có cường độ rất lớn.

C. có tần số trên 20000 Hz.

D. truyền trong mọi môi trường nhanh hơn âm.

Trả lời

Đáp án C.

Thanh Long (Tổng hợp)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

TẢI VỀ

X