Mục lục bài học
Giải SGK Vật Lí Lớp 12

Đáp án bài 6 trang 55 sách giáo khoa vật lý 12

Xem cách làm và đáp án bài 6 trang 55 SGK Lý học lớp 12

Đề bài

Chọn câu đúng.

Siêu âm là âm

A. có tần số lớn.

B. có cường độ rất lớn.

C. có tần số trên 20000 Hz.

D. truyền trong mọi môi trường nhanh hơn âm.

Trả lời

Đáp án C.

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Đáp án bài 6 trang 55 sách giáo khoa vật lý 12 để xem ở dưới đây
Tải về
09/08/2018    20:56 PM
09/08/2018    20:56 PM
Back to top