Mục lục bài học
Giải hóa 12

Giải hóa lớp 12: Đáp án bài 6 trang 55 SGK hóa học

Xem ngay hướng dẫn cách làm và đáp án bài 6 trang 55 sách giáo khoa hóa học lớp 12.

Đề bài

Khi thủy phân 500 gam protein A được 170 gam alanin. Tính số mol alanin có trong lượng A trên. Nếu phân tử khối của A là 50 000 thì số mắt xích alanin trong phân tử A là bao nhiêu ?

Đáp án bài 6 trang 55 sgk hóa học lớp 12

Số mol alanin có trong lượng A trên là: 170/89=1,91 mol.

Khi thủy phân 500 gam protein A được 1,91 mol alanin

Khi thủy phân 50000 gam protein A được 191 mol alanin

Vậy 1 phân tử protein A chứa 191 mắt xích alanin.

doctailieu.com
Tải về
20/07/2018    14:50 PM
20/07/2018    14:50 PM
Back to top