Mục lục bài học
Giải Bài Tập Vật Lý 6

Đáp án bài 6 trang 53 sách giáo khoa môn vật lý lớp 6

Xem cách làm và đáp án bài 6 trang 53 SGK Vật lý 6

Đề bài:

Dùng tay ép hai dầu của một lò xo bút bi lại. Lực mà lò xo tác dụng lên tay gọi là lực gì?

Đáp án:

Lực mà lò xo tác dụng lên tay gọi là lực đàn hồi.

doctailieu.com
Tải về
23/07/2018    06:12 AM
23/07/2018    06:12 AM
Back to top