Bài 6 trang 4 Tập bản đồ Lịch sử 12

Giải bài 6 trang 4 Tập bản đồ Lịch sử lớp 12, Dựa vào mục II của bài 1 trong SGK, em hãy vẽ sơ đồ 6 cơ quan chính của Liên Hợp Quốc
Mục lục nội dung

Không chỉ tìm về vai trò của Liên Hợp Quốc trong bài 5 trang 4 TBĐ Sử 12, các em học sinh tìm hiểu về bộ máy để vận hành tổ chức này đúng với nhiệm vụ của mình.

Câu hỏi

Dựa vào mục II của bài 1 trong SGK, em hãy vẽ sơ đồ 6 cơ quan chính của Liên Hợp Quốc: Đại hội đồng, Hội đồng Bảo an, Hội đồng Kinh tế-xã hội, Hội đồng quản thác, Tòa án Quốc tế, Ban thư kí.

Xem thêm: Bài 1 trang 3 TBĐ Lịch sử 12

Lời giải Bài 6 trang 4 Tập bản đồ Lịch Sử lớp 12

Sơ đồ các cơ chính của Liên Hợp Quốc

TẢI VỀ

Bài viết đã giải quyết được vấn đề của bạn chưa?
Rồi
Chưa

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM