Giải sinh lớp 12: Đáp án bài 6 trang 200 SGK sinh học

Xem ngay hướng dẫn cách làm và đáp án bài 6 trang 200 sách giáo khoa sinh học lớp 12

Đề bài

Thế nào là sinh quyển? Nêu các khu sinh học trong sinh quyển. Hãy sắp xếp các khu sinh học trên cạn theo thứ tự từ phía Bắc xuống phía Nam của Trái Đất.

Lời giải

 * Sinh quyển là một hệ sinh thái khổng lồ, bao gồm toàn bộ các sinh vật sống trong lớp đất, nước và không khí của Trái Đất.

    Sinh quyển dày khoảng 20km, bao gồm lớp đất dày khoảng vài chục mét (thuộc địa quyển), lớp không khí cao 6 - 7 km (thuộc khí quyển) và lớp nước đại dương có độ sâu tới 10-11 km (thuộc thuỷ quyển).

    * Sinh quyển gồm nhiều khu sinh học:

     -    Khu sinh học trên cạn. Ví dụ: Vườn Quốc gia Cúc Phương, Tam Đảo, Nam Cát Tiên…

     -    Khu sinh học nước ngọt. Ví dụ: đầm, hồ, ao, sông, suối…

     -    Khu sinh học biển: Biển, vịnh…

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Giải sinh lớp 12: Đáp án bài 6 trang 200 SGK sinh học để xem ở dưới đây
Tải về
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu