Giải hóa lớp 12: Đáp án bài 6 trang 18 SGK hóa học

Xem ngay hướng dẫn cách làm và đáp án bài 6 trang 18 sách giáo khoa hóa học lớp 12.

Đề bài

Thủy phân hoàn toàn 8,8 gam este đơn chức, mạch hở X với 100ml dung dịch KOH 1M (vừa đủ) thu được 4,6 gam một ancol Y. Tên gọi của X là

A. etyl fomat.                              B. etyl propionate.

C. etyl axetat.                             D. propyl axetat.

Hướng dẫn giải

Khi thủy phân este đơn chức với KOH vừa đủ ta luôn có:

este = nKOH = n ancol => M este, Mancol => CTCT este

Đáp án bài 6 trang 18 sgk hóa học lớp 12

Khi thủy phân este đơn chức với KOH vừa đủ ta luôn có:

este = nKOH = n ancol = 0,1.1 = 0,1 mol

=> Mancol = 4,6/0,1 = 46 (C2H5OH)

=> M este= 8,8/0,1 = 88 (C4H8O2)

CTCT của este là: CH3COOC2H(etyl axetat)

Đáp án C

Thanh Long (Tổng hợp)

TẢI VỀ

Bài viết đã giải quyết được vấn đề của bạn chưa?
Rồi
Chưa

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM