Bài 6 trang 169 SGK toán đại 11

Hướng dẫn giải bài 6 trang 169 SGK đại số và giải tích lớp 11. Chương 5 Đạo Hàm - Bài 3. Đạo hàm của hàm số lượng giác

1. Đề bài

Chứng minh rằng các hàm số sau có đạo hàm không phụ thuộc x :

Đề bài 6 trang 169 sách giáo khoa đại số và giải tích lớp 11

2. Đáp án - hướng dẫn

Đáp án bài 6 trang 169 SGK toán đại số và giải tích lớp 11 câu a

Đáp án bài 6 trang 169 SGK toán đại số và giải tích lớp 11 câu b

» Bài tiếp theo: Bài 7 tr 169 SGK Toán 11

doctailieu.com
bài viết bạn đã xem
Back to top