Mục lục bài học
Giải Hóa 8

Giải bài 6 trang 151 sách giáo khoa Hóa học lớp 8 tập 1

Hướng dẫn giải bài tập và đáp án bài 6 trang 151 SGK Hóa học lớp 8 tập 1 phần Dung dịch

Đề bài

Hãy trình bày cách pha chế:

a) 150 g dung dịch CuSO₄ 2% từ dung dịch CuSO₄ 20%

b) 250 ml dung dịch NaOH 0,5 M từ dung dịch NaOH 2M

Lời giải đáp án

a) Khối lượng chất tan có trong 150 g dung dịch CuSO₄ 2%:

m= 2.150/100 =3g.

Khối lượng dung dịch CuSO₄ ban đầu có chứa 3 g CuSO₄:

mdd = 100.3 /20 = 15g.

Khối lượng nước cần pha chế là: mnước = 150 – 15 = 135 g.

Pha chế: lấy 15 g dung dịch CuSO₄ 20% vào cốc thêm 135 g H₂O vào và khuấy đều, được 150g dung dịch CuSO₄ 2%.

b) Số mol chất tan trong 250 ml dung dịch NaOH 0,5M.

nNaOH = 0,5.250 /100 = 0,125 mol.

Thể tích dung dịch NaOH 2M có chứa 0,125 mol NaOH là:

VNaOH = 1000.0,125 /2 = 62,5ml.

Pha chế: Đong lấy 62,5 ml dung dịch NaOH 2M cho vào cốc chia độ có dung tích 500ml. Thêm từ từ nước cất vào cốc đến vạch 250 ml và khuấy đều ta được 250 ml dung dịch 0,5M.
 

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Giải bài 6 trang 151 sách giáo khoa Hóa học lớp 8 tập 1 để xem ở dưới đây
Tải về
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu