Giải toán lớp 11: Đáp án bài 6 trang 142 SGK đại số và giải tích

Cách giải 6 trang 142 SGK đại số và giải tích lớp 11. Chương 4 Giới Hạn - Ôn tập chương IV - Giới hạn

1. Đề bài

Cho hai hàm số

Đề bài 6 trang 142 sách giáo khoa đại số và giải tích lớp 11

2. Đồ thị

Đồ thị bài 6 trang 142 sách giáo khoa đại số và giải tích lớp 11 hình 60

3. Đáp án - hướng dẫn

Câu a;

Đáp án bài 6 trang 142 SGK toán đại số và giải tích lớp 11 câu a
Câu b;

Đáp án bài 6 trang 142 SGK toán đại số và giải tích lớp 11 câu b
 

doctailieu.com
Back to top