Mục lục bài học
Giải Hóa 8

Giải bài 6 trang 138 sách giáo khoa Hóa học lớp 8 tập 1

Hướng dẫn giải bài tập và đáp án bài 6 trang 138 SGK Hóa học lớp 8 tập 1 phần Dung dịch

Đề bài

Hãy chọn câu trả lời đúng nhất.

Dung dịch là hỗn hợp:

A. Của chất rắn trong chất lỏng.

B. Của chất khí trong chất lỏng.

C. Đồng nhất của chất rắn và dung môi.

D. Đồng nhất của dung môi và chất tan.

E. Đồng nhất của các chất rắn lỏng và khí trong dung môi.

Lời giải đáp án

Câu trả lời đúng nhất: D.

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Giải bài 6 trang 138 sách giáo khoa Hóa học lớp 8 tập 1 để xem ở dưới đây
Tải về
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu