Mục lục bài học
Giải SGK Vật Lí Lớp 12

Giải lý lớp 12: Đáp án bài 6 trang 132 SGK vật lý

Xem ngay hướng dẫn cách làm và đáp án bài 6 trang 132 sách giáo khoa vật lý lớp 12

Đề bài

Chỉ ra công thức tính khoảng vân?

Câu hỏi bài 6 trang 132 sgk lý lớp 12

Hướng dẫn giải

 

Khoảng vân:  Hướng dẫn giải bài 6 trang 132 sgk lý lớp 12

Đáp án

Đáp án A

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Giải lý lớp 12: Đáp án bài 6 trang 132 SGK vật lý để xem ở dưới đây
Tải về
17/08/2018    22:16 PM
17/08/2018    22:16 PM
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu