Bài 6 trang 132 SGK Toán 9 tập 2

Bài 6 trang 132 SGK Toán 9 tập 2 được giải bởi ĐọcTàiLiệu giúp bạn nắm được cách làm và tham khảo đáp án bài 6 trang 132 sách giáo khoa Toán lớp 9 tập 2.

Bạn muốn giải bài 6 trang 132 SGK Toán 9 tập 2 không nên bỏ qua bài viết này. Với những hướng dẫn chi tiết, không chỉ tham khảo cách làm hoặc đáp án mà bài viết này còn giúp bạn nắm vững lại các kiến thức Toán 9 để tự tin giải tốt các bài tập ôn tập cuối năm phần đại số.

Đề bài 6 trang 132 SGK Toán 9 tập 2

Cho hàm số \(y = ax + b.\) Tìm \(a\)\(b\), biết rằng đồ thị của hàm số đã cho thỏa mãn một trong các điều kiện sau:

a) Đi qua hai điểm \(A(1; 3)\)\(B(-1; -1).\)

b) Song song với đường thẳng \(y = x + 5\) và đi qua điểm \(C(1; 2).\)

» Bài tập trước: Bài 5 trang 132 SGK Toán 9 tập 2

Giải bài 6 trang 132 SGK Toán 9 tập 2

Hướng dẫn cách làm

a) Thay tọa độ các điểm \(A\)\(B\) vào công thức hàm số. Từ đó ta được hệ hai phương trình hai ẩn  \(a\)\(b.\) Giải hệ phương trình vừa thu được ta tìm được \(a\)\(b.\)

b) Đường thẳng \(y = ax + b\) song song với đường thẳng \(y=a_1 x + b_1\)

\(\Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l} a = {a_1}\\ b \ne {b_1} \end{array} \right.\)

Từ đó ta tìm được \(a.\)

+) Thay tọa độ điểm \(C\) và công thức hàm số ta tìm được \(b.\)

Đáp án chi tiết

Dưới đây là các cách giải bài 6 trang 132 SGK Toán 9 tập 2 để các bạn tham khảo và so sánh bài làm của mình:

Gọi \((d)\) là đồ thị hàm số  \(y = ax + b.\)

a) Vì \(A(1; 3) \in (d)\) nên \(3 = a + b.\)

\(B(-1; -1) \in (d)\) nên  \(-1 = -a + b.\)

Ta có hệ phương trình: \(\left\{ \matrix{a + b = 3 \hfill \cr - a + b = - 1 \hfill \cr} \right.\) 

Giải hệ phương trình ta được: \(a = 2; b = 1\)

b) Vì \((d): y = ax + b\) song song với đường thẳng \((d’): y = x + 5\) nên suy ra: \(a = a’ = 1,\, b \ne 5.\)

Ta được \((d): y = x + b.\)

\(C (1; 2) \in(d): 2 = 1 + b ⇔ b =1\, (TM).\)

Vậy \(a = 1; b = 1.\) 

» Bài tiếp theo: Bài 7 trang 132 SGK Toán 9 tập 2

Nội dung trên đã giúp bạn nắm được cách làm bài 6 trang 132 SGK Toán 9 tập 2. Hy vọng những bài hướng dẫn giải Toán 9 của Đọc Tài Liệu sẽ giúp các bạn hoàn thành bài tập chính xác và học tốt môn học này.

doctailieu.com
Tải về
bài viết bạn đã xem
Back to top