Mục lục bài học
Giải Hóa 8

Bài 6 trang 130 SGK Hóa 8

Hướng dẫn giải bài tập và đáp án bài 6 trang 130 SGK Hóa học lớp 8 tập 1 phần Hiđro - Nước

Đề bài

Đọc tên của những chất có công thức hóa học ghi dưới đây:

a) HBr, H₂SO₃, H₃PO₄, H₂SO₄.

b) Mg(OH)₂, Fe(OH)₃, Cu(OH)₂.

c) Ba(NO₃)₂, Al₂(SO4)₃, Na₂CO₃, ZnS, Na₂HPO₄, NaH₂PO₄.

Lời giải đáp án  Bài 6 trang 130 SGK Hóa 8

Đọc tên các chất

a) Axit bromhiđric, axit sunfurơ, axit photphoric, axit sunfuric.

b) Magie hiđroxit, sắt(III) hiđroxit, đồng(II) hiđroxit.

c) Bari nitrat, nhôm sunfat, natri cacbonat, kẽm sunfua, natri hiđrophotphat, natri đihiđrophotphat.

» Bài tiếp theo: Bài 1 trang 131 SGK Hóa 8

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Bài 6 trang 130 SGK Hóa 8 để xem ở dưới đây
Tải về
bài viết bạn đã xem
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu