Đáp án bài 6 trang 126 sách giáo khoa hình học lớp 11

Hướng dẫn giải bài 6 trang 126 sách giáo khoa hình học lớp 11 thuộc bài tập ôn tập hình học cuối năm

1. Đề bài

Cho hình lập phương ABCD.A'B'C'D' có cạnh bằng a.

  • a) Hãy xác định đường vuông góc chung của hai đường thẳng chéo nhau BD' và B'C.
  • b) Tính khoảng cách của hai đường thẳng BD' và B'C

2. Đáp án - hướng dẫn giải bài 6 trang 126

Đáp án bài 6 trang 126 SGK toán hình học lớp 11 câu a

Đáp án bài 6 trang 126 SGK toán hình học lớp 11 câu b

 

 

doctailieu.com
Tải về
Back to top