Đáp án bài 6 trang 126 sách giáo khoa hình học lớp 11

Hướng dẫn giải bài 6 trang 126 sách giáo khoa hình học lớp 11 thuộc bài tập ôn tập hình học cuối năm

1. Đề bài

Cho hình lập phương ABCD.A'B'C'D' có cạnh bằng a.

  • a) Hãy xác định đường vuông góc chung của hai đường thẳng chéo nhau BD' và B'C.
  • b) Tính khoảng cách của hai đường thẳng BD' và B'C

2. Đáp án - hướng dẫn giải bài 6 trang 126

Đáp án bài 6 trang 126 SGK toán hình học lớp 11 câu a

Đáp án bài 6 trang 126 SGK toán hình học lớp 11 câu b

 

 

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Đáp án bài 6 trang 126 sách giáo khoa hình học lớp 11 để xem ở dưới đây
Tải về
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu