Lời giải bài 6 trang 119 SGK toán hình học lớp 11

Đáp án bài 6 trang 119 SGK hình học lớp 11 Chương III : Vectơ trong không gian. Quan hệ vuông góc trong không gian Bài 5. Khoảng cách

1. Đề bài

Chứng minh rằng nếu đường thẳng nối trung điểm hai cạnh AB và CD của tứ diện ABCD là đường vuông góc chung của AB và CD thì AC = BD và AD = BC.

2. Đáp án - hướng dẫn giải bài 6 trang 119

Hình vẽ bài 6 trang 119 sách giáo khoa hình học lớp 11

Đáp án bài 6 trang 119 SGK toán hình học lớp 11

 

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Lời giải bài 6 trang 119 SGK toán hình học lớp 11 để xem ở dưới đây
Tải về
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu