Mục lục bài học
Giải Hóa 8

Bài 6 trang 109 SGK Hóa 8

Xem cách làm và đáp án bài 6 trang 109 SGK Hóa học lớp 8 tập 1 phần Phản ứng hóa học

Đề bài

Tính số gam nước thu được khi cho 8,4 lít khí hiđro tác dụng với 2,8 lít oxi (các thể tích đo ở đktc).

Lời giải đáp án  Bài 6 trang 109 SGK Hóa 8

nH₂ = 8,4/22,4 = 0,375 mol.

nO₂ = 2,8/22,4 = 0,125 mol.

Phương trình hóa học của phản ứng tạo nước:

2H₂ + O₂ → 2H₂O.

So sánh tỉ lệ 0,375/2 mol > 0,125/1 mol. Như vậy lượng H₂ dư nên tính khối lượng nước sinh ra theo oxi.

Theo phương trình trên ta có:

nH₂O = 2. 0,125 = 0,25 mol.

mH₂O = 0,25 .18 = 4,5g.

» Bài tiếp theo: Bài 2 trang 113 SGK Hóa 8

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Bài 6 trang 109 SGK Hóa 8 để xem ở dưới đây
Tải về
bài viết bạn đã xem
Back to top
Yêu cầu giải đề