Mục lục bài học
Giải Hóa 8

Bài 6 trang 109 SGK Hóa 8

Bài 6 trang 109 SGK Hóa 8 được giải bởi Học Tốt giúp bạn nắm được cách làm và tham khảo đáp án bài 6 trang 109 sách giáo khoa Hóa lớp 8

Bài 6 trang 109 SGK Hóa 8 được hướng dẫn cách giải và đáp án không chỉ giúp em làm tốt bài tập này mà còn nắm vững hơn các kiến thức Nguyên tố hóa học đã được học.

Giải bài 6 trang 109 SGK Hóa 8

Đề bài

 Tính số gam nước thu được khi cho 8,4 lít khí hiđro tác dụng với 2,8 lít oxi (các thể tích đo ở đktc).

Cách giải

- Bước 1: Đổi số mol \({n_{{H_2}}} = \dfrac{{8,4}}{{22,4}} = ?\,(mol)\)

Số mol \({n_{{O_2}}} = \dfrac{{2,8}}{{22,4}} = ?\,(mol)\)

- Bước 2: Viết PTHH xảy ra:

2H2 + O2 \(\xrightarrow{{{t^0}}}\) 2H2O

So sánh xem H2 hay O2 phản ứng hết. Tính toán theo số mol phản ứng hết.

Đáp án

Bài làm cách 1

- Số mol khí hiđro là: nH2 = \(\dfrac{8,4}{22,4}\) = 0,375 (mol)

- Số mol khí oxi: nO2 = \(\dfrac{2,8}{22,4}\) = 0,125 (mol)

- Phương trình phản ứng:

     2H2      +     O2        \(→\)     2H2O

     2 mol   \(→\)     1 mol   \(→\)      2 mol

 0,25 mol  \( \leftarrow \)  0,125 mol \(→\) 0,25 mol     

=> Vậy số khối lượng nước thu được là:

  m = 0,25.18 = 4,5 (g).

Bài làm cách 2

Ta có:\(n_{H_2} =\frac{V}{22,4}=\frac{ 8,4}{22,4} = 0,375\ mol\\ n_{O_2} =\frac{V}{22,4}=\frac{ 2,8}{22,4} = 0,125\ mol\)

--> Phương trình hóa học của phản ứng tạo nước:

\(2H_2 + O_2 → 2H_2O. \)

So sánh tỉ lệ: \(\frac{0,375}{2} >\frac{ 0,125}{1} \). Như vậy lượng \(H_2 \)dư nên tính khối lượng nước sinh ra theo oxi.

- Theo phương trình trên ta có:

\(n_{H_2O}=2n_{O_2} = 2. 0,125 = 0,25\ mol. \)

=> Khối lượng nước thu được là:

\(m_{H_2O} = n_{H_2O} \times M_{H_2O} =0,25 \times18 = 4,5g.\)

Ghi nhớ

- Hiđro là chất khí nhẹ nhất trong các chất khí.

- Khí hiđro có tính khử, ở nhiệt độ thích hợp, hiđro không những kết hợp được với đơn chất oxi, mà nó còn có thể kết hợp với nguyên tố oxi trong một số oxit kim loại. Các phản ứng này đều tỏa nhiều nhiệt.

- Khí hiđro có nhiều ứng dụng, chủ yếu do tính chất rất nhẹ, do tính khử và khi cháy tỏa nhiều nhiệt.

»» Bài trước:: Bài 5 trang 109 SGK Hóa 8

Nội dung trên đã giúp bạn nắm được cách làm bài 6 trang 109 SGK Hóa 8. Hy vọng những bài hướng dẫn của Đọc Tài Liệu sẽ giúp các bạn giải hóa 8 chính xác và học tốt môn học này.

doctailieu.com
Tải về
bài viết bạn đã xem
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu