Mục lục bài học
Giải Hóa 8

Bài 6 trang 101 sgk Hóa học 8

Hướng dẫn cách giải bài 6 trang 101 sách giáo khoa Hóa học lớp 8 tập 1 : Những phản ứng sau thuộc loại phản ứng hóa hợp hay phản ứng phân hủy?

Đề bài:

Hãy cho biết những phản ứng sau đây thuộc loại phản ứng hóa hợp hay phản ứng phân hủy, vì sao?

a) 2KMnO₄ → K₂MnO₄ + MnO₂ + O₂.

b) CaO + CO₂ → CaCO₃.

c) 2HgO → 2Hg + O₂.

d) Cu(OH)₂ → CuO + H₂O.

 

Lời giải đáp án bài tập 6 trang 101 sgk Hóa lớp 8

Phản ứng hóa hợp: b) vì một chất mới sinh ra từ hai chất ban đầu.

Phản ứng phân hủy: a) c) d) vì một chất sinh ra hai hay nhiều chất mới.

--------------------------------------------------------------------

     Các bạn vừa xem xong đáp án của bài tập 6 trang 101 sách giáo khoa Hóa lớp 8. Truy cập website doctailieu.com thường xuyên để cập nhật thêm hướng dẫn phương pháp giải bài tập Hóa học 8 khác.

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Bài 6 trang 101 sgk Hóa học 8 để xem ở dưới đây
Tải về
bài viết bạn đã xem
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu