Mục lục bài học
Giải Bài Tập SGK Hóa Lớp 8

Đáp án bài 6 trang 101 sách giáo khoa Hóa học lớp 8

Xem cách làm và đáp án bài 6 trang 101 SGK Hóa học lớp 8 tập 1 phần Phản ứng hóa học

Đề bài

Hãy cho biết những phản ứng sau đây thuộc loại phản ứng hóa hợp hay phản ứng phân hủy,vì sao?

a) 2KMnO₄ → K₂MnO₄ + MnO₂ + O₂.

b) CaO + CO₂ → CaCO₃.

c) 2HgO → 2Hg + O₂.

d) Cu(OH)₂ → CuO + H₂O.

Lời giải đáp án

Phản ứng hóa hợp: b) vì một chất mới sinh ra từ hai chất ban đầu.

Phản ứng phân hủy: a) c) d) vì một chất sinh ra hai hay nhiều chất mới.

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Đáp án bài 6 trang 101 sách giáo khoa Hóa học lớp 8 để xem ở dưới đây
Tải về
Back to top