Mục lục bài học
Giải Bài Tập Vật Lý 11

Giải bài 6 trang 10 sách giáo khoa Vật Lý 11

Xem ngay hướng dẫn cách làm và đáp án bài 6 trang 10 SGK vật lý lớp 11

Bài 6. Trong trường hợp nào sau đây, ta có thể dựa vào định luật Cu-lông để xác định lực tương tác giữa các vật nhiễm điện?

A.Hai thanh nhựa đặt gần nhau.

B.Một thanh nhữa à một quả cầu đặt gần nhau.

C.Hai quả cầu nhỏ đặt xa nhau.

D.Hai quả cầu lớn đặt gần nhau

Trả lời

Vì định luật Cu-lông chỉ xét cho các điện tích điểm (có kích thước nhỏ so với khoảng cách giữa chúng)

=>Đáp án :C

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Giải bài 6 trang 10 sách giáo khoa Vật Lý 11 để xem ở dưới đây
Tải về
15/08/2018    13:52 PM
15/08/2018    13:52 PM
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu