Mục lục bài học
Giải Bài Tập Vật Lý 11

Giải bài 6 trang 10 sách giáo khoa Vật Lý 11

Xem ngay hướng dẫn cách làm và đáp án bài 6 trang 10 SGK vật lý lớp 11

Bài 6. Trong trường hợp nào sau đây, ta có thể dựa vào định luật Cu-lông để xác định lực tương tác giữa các vật nhiễm điện?

A.Hai thanh nhựa đặt gần nhau.

B.Một thanh nhữa à một quả cầu đặt gần nhau.

C.Hai quả cầu nhỏ đặt xa nhau.

D.Hai quả cầu lớn đặt gần nhau

Trả lời

Vì định luật Cu-lông chỉ xét cho các điện tích điểm (có kích thước nhỏ so với khoảng cách giữa chúng)

=>Đáp án :C

doctailieu.com
Tải về
15/08/2018    13:52 PM
15/08/2018    13:52 PM
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu