Giải bài 6 trang 10 sách giáo khoa sinh học lớp 12

Xem ngay hướng dẫn cách làm và đáp án bài 6 trang 10 sách giáo khoa sinh học lớp 12

Đề bài

Hãy chọn phương án trả lời đúng.

Vai trò của enzim ADN polimeraza trong quá trình nhân đôi ADN là:


 
    a) Tháo xoắn phân tử ADN.

    b) Bẻ gãy các liên kết hidro giữa hai mạch ADN.

    c) Lắp ráp các nucleotit tự do theo nguyên tắc bổ sung với mỗi mạch khuôn của ADN.

    d) Cả a, b, c.

Trả lời

Đáp án: d.

doctailieu.com
Tải về
Back to top