Giải bài 6 trang 25 sách giáo khoa Vật lý 7 - Quang học

Hướng dẫn giải bài tập và đáp án bài 6 trang 25 SGK Vật lý lớp 7. Tổng kết chương 1: Quang học

Câu hỏi

Ảnh của một vật tạo bởi gương cầu lồi có những tính chất gì giống và khác với ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng?

Phương pháp

- Ảnh ảo tạo bởi gương phẳng không hứng được trên màn chắn và lớn bằng vật. Khoảng cách từ một điểm của vật đến gương phẳng bằng khoảng cách từ ảnh của điểm đó đến gương.

- Ảnh ảo tạo bởi gương cầu lồi nhỏ hơn vật.

Đáp Án

Ảnh của một vật tạo bởi gương cầu lồi giống ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng ở tính chất đều là ảnh ảo; khác ở tính chất, ảnh tạo bởi gương cầu lồi nhỏ hơn ảnh tạo bởi gương phẳng.

doctailieu.com
Tải về
Back to top