Giải bài tập 6 trang 89 sách giáo khoa Toán 7 tập 2 - Đại số

Hướng dẫn giải bài tập và đáp án bài 6 trang 89 SGK Toán 7 tập 2. Ôn tập cuối năm đại số.

Đề bài

Biết rằng đồ thị của hàm số y = ax đi qua điểm M(-2;-3). Hãy tìm a.

 Phương pháp

Chú ý: Một điểm thuộc đồ thị hàm số khi và chỉ khi tọa độ của điểm đó thỏa mãn phương trình hàm số đó.

Hướng dẫn giải

Gọi (d) là đồ thị của hàm số y = ax. Vì M(-2;-3) ∈ (d) nên Giải bài tập 6 trang 89 sách giáo khoa Toán 7 tập 2 - Đại số

Hay –3 = a(-2) => Giải bài tập 6 trang 89 sách giáo khoa Toán 7 tập 2 - Đại số

Vậy Giải bài tập 6 trang 89 sách giáo khoa Toán 7 tập 2 - Đại số
 

doctailieu.com
Tải về
18/08/2018    17:00 PM
18/08/2018    17:00 PM
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu