Bài 6 trang 56 sgk Toán 7

Hướng dẫn giải bài tập và đáp án bài 6 trang 56 SGK Toán 7 tập 2. Quan hệ giữa góc và cạnh đối diện trong một tam giác, phần Hình học.

Đề bài

Xem hình 6, có hai đoạn bằng nhau BC và DC. Hỏi rằng kết luận nào trong các kết luận sau là đúng? Tại sao?

Giải bài tập 6 trang 56 sách giáo khoa Toán 7 tập 2 - Hình học

Hướng dẫn giải  bài 6 trang 56 sgk Toán lớp 7

Vì D nằm giữa A và C (giả thiết)

=> AC = AD + DC = AD + BC (DC = BC theo đề bài)

=> AC > BC

Do đó trong tam giác ABC góc B > góc A (Quan hệ giữa góc và cạnh đối diện).

Vậy kết luận c) là đúng.

» Xem thêm đáp án Bài 7 trang 56 SGK Toán 7

Hiền Phạm (Tổng hợp)

Bài viết đã giải quyết được vấn đề của bạn chưa?
Rồi
Chưa

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

TẢI VỀ

X