Mục lục bài học
Giải Bài Tập Vật Lý 11

Bài 6 trang 54 SGK vật lí 11

Xem ngay câu trả lời bài 6 trang 54 sách giáo khoa vật lý lớp 11 tiết học về định luật Ôm đối với toàn mạch

Bài 6. Điện trở trong của một acquy là 0,06 Ω trên vỏ của nó ghi là 12V. Mắc vào hai cực của nó một bóng đèn ghi 12V – 5W.

a) Chứng tỏ rằng bóng đèn khi đó gần như sáng bình thường và tính công suất tiêu thụ thực tế.

b) Tính hiệu suất của nguồn điện trong trường hợp này.

Trả lời Bài 6 trang 54 SGK vật lí 11

a) Điện trở định mức của nguồn điện trong trường hợp này là:

Đáp án bài 6 trang 54 SGK vật lý 1

Cường độ dòng điện định mức của bóng đèn là  I = P:U = 5: 12 = 0,416 A

Do đó cường độ dòng điện chạy qua bóng đèn là :

Đáp án bài 6 trang 54 SGK vật lý 2

ần bằng cường độ dòng điện định mức của đèn nên đền gần như sáng bình thường.

b) Hiệu suất của nguồn điện là:

Đáp án bài 6 trang 54 SGK vật lý 3

» Bài tiếp theo: Bài 7 trang 54 SGK Vật lí 11

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Bài 6 trang 54 SGK vật lí 11 để xem ở dưới đây
Tải về
24/08/2018    15:47 PM
24/08/2018    15:47 PM
bài viết bạn đã xem
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu