Bài 59 trang 112, 113 sgk TNXH 3

Giải bài 59 trang 112, 113 sách giáo khoa tự nhiên xã hội 3 Đặt quả địa cầu trên bàn và chỉ ra trục của nó đứng thẳng hay nghiêng so với mặt bàn...

Bài 59: Trái đất quả địa cầu

Câu hỏi trang 112

a) Trái đất có hình gì?

b) Dựa vào hình 2, hãy chỉ trên quả địa cầu: cực Bắc, cực Nam, xích đạo, Bắc bán cầu, Nam bán cầu và trục của quả địa cầu

Trả lời

a)

Bài 59 trang 112, 113 sgk TNXH 3

Trái đất có hình cầu

b)

Bài 59 trang 112, 113 sgk TNXH 3 phần 1

Câu hỏi trang 113

Đặt quả địa cầu trên bàn, cho biêt trục của nó đứng thẳng hay nghiêng so với mặt bàn? Nhận xét về màu sắc trên bề mặt quả địa cầu.

Trả lời

- Trục của quả địa cầu nghiêng so với mặt bàn.

- Quả địa cầu có nhiều màu sắc khác nhau để thể hiện sự phân bố của lục địa:

  • Màu xanh lá cây: đồng bằng.
  • Màu vàng: đồi núi, cao nguyên
  • Màu xanh lam: biển

--------------

Xem cách làm Bài 60 - Sự chuyển động của trái đất và đáp án bài tập sách giáo khoa Tự nhiên xã hội lớp 3 tại doctailieu.com

Giangdh (Tổng hợp)
Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

TẢI VỀ