Giải bài tập 59 trang 83 sách giáo khoa Toán 7 tập 2 - Hình học

Hướng dẫn giải bài tập và đáp án bài 59 trang 83 SGK Toán 7 tập 2. Tính chất ba đường cao của tam giác, phần Hình học.

Đề bài

Cho hình 57.

a) Chứng minh NS ⊥ LM

b) Khi góc LNP = 50o, hãy tính góc MSP và góc PSQ.

Giải bài tập 59 trang 83  sách giáo khoa Toán 7 tập 2 - Hình học
Hình 57

Hướng dẫn giải

a) Trong ΔNML có:

LP ⊥ MN nên LP là đường cao

MQ ⊥ NL nên MQ là đường cao

mà PL ∩ MQ = {S}

Suy ra S là trực tâm của tam giác nên đường thẳng SN chứa đường cao từ N hay SN ⊥ ML.

b) ΔNMQ vuông tại Q có

 ∆MPS vuông tại P có góc QMP = 40⁰ nên góc MSP = 50⁰

Ta có: góc MSP + góc PSQ = 180⁰ (2 góc kề bù)

=> Góc PSQ = 180⁰ - góc MSP = 180⁰ - 45⁰ = 130⁰

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Giải bài tập 59 trang 83 sách giáo khoa Toán 7 tập 2 - Hình học để xem ở dưới đây
Tải về
15/08/2018    15:00 PM
15/08/2018    15:00 PM
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu