Bài 58 trang 129 SGK Toán 8 tập 2

Bài 58 trang 129 sgk Toán 8 tập 2 được hướng dẫn chi tiết giúp bạn giải bài 58 trang 129 sách giáo khoa Toán lớp 8 tập 2 đúng và ôn tập các kiến thức đã học.

   Lời giải bài 58 trang 129 sgk Toán 8 tập 2 được chia sẻ với mục đích tham khảo cách làm và so sánh đáp án. Cùng với đó góp phần giúp bạn ôn tập lại các kiến thức Toán 8 chương 4 phần hình học để tự tin hoàn thành tốt các bài tập hình lăng trụ đứng và hình chóp đều khác.

Đề bài 58 trang 129 SGK Toán 8 tập 2

Tính thể tích của hình cho trên hình 150 với các kích thước kèm theo.

Đề bài 58 trang 129 SGK Toán 8 tập 2

» Bài tập trước: Bài 57 trang 129 SGK Toán 8 tập 2

Giải bài 58 trang 129 sgk Toán 8 tập 2

Hướng dẫn cách làm

Áp dụng công thức tính thể tích của hình hộp chữ nhật và hình chóp.

Bài giải chi tiết

Dưới đây là các cách giải bài 58 trang 129 SGK Toán 8 tập 2 để các bạn tham khảo và so sánh bài làm của mình:

Thể tích cần tính bao gồm một hình hộp chữ nhật và một hình chóp cụt.

\(V_\text{hộp} = 3.3.6 =54({m^3})\)

Thể tích hình chóp với đường cao:

\(BA = BO + OA = 3,0 + 4,5 = 7,5\, m\)

 \({V_1} = \dfrac{1}{3}S_1h_1 = \dfrac{1}{3}.7,5.7,5.7,5 \)\(\,= 140,625\left( {{m^3}} \right)\)

Thể tích hình chóp với đường cao \(BO = 3,0 \,m\)

 \({V_2} = \dfrac{1}{3}.{S_2}.{h_2} = \dfrac{1}{3}.3.3.3 = 9\left( {{m^3}} \right)\)

Thể tích hình chóp cụt là:

\({V_c} = {V_1}-{V_2}= 140,625 - 9 \)\(\,= 131,625 \) \((m^3)\)

Thể tích của hình cần tính là:

\(V = {V_\text{hộp}} + {V_c}= 54 + 131,625 \)\(\,= 185,625\, (m^3)\)

   Nội dung trên đã giúp bạn nắm được cách làm và đáp án bài 58 trang 129 sgk toán 8 tập 2. Mong rằng những bài hướng dẫn giải toán 8 của Đọc Tài Liệu sẽ là người đồng hành giúp các bạn học tốt môn học này.

doctailieu.com
Tải về
28/10/2019    08:47 AM
28/10/2019    08:47 AM
bài viết bạn đã xem
Back to top