Giải bài tập 58 trang 49 sách giáo khoa Toán 7 tập 2 - Đại số

Xuất bản: 10/08/2018 - Cập nhật: 12/07/2022 - Tác giả:

Hướng dẫn giải bài tập và đáp án bài 58 trang 49 SGK Toán 7 tập 2. Ôn tập chương 4 Biểu thức đại số, phần Đại số.

Đề bài

Tính giá trị mỗi biểu thức sau tại x = 1; y = -1 và z =- 2.

a)2xy(5x²y+ 3x – z);                           b)xy² + y²z³ + z³x⁴.

Phương pháp

Thay giá trị tương ứng của x, và y vào biểu thức.

Hướng dẫn giải

a) Thay x = 1; y = -1; z = -2 vào biểu thức ta được:

2xy(5x²y+ 3x – z) = 2.1.(-1).[5.1².(-1) + 3.1 – (-2)] = -2.(-5 + 3 + 2) = 2.0 = 0

Vậy đa thức có giá trị bằng 0 tại x = 1, y =-1, z = -2.

b) Thay x = 1; y = -1; z = -2 vào biểu thức ta được:

xy² + y²z³ + z³x⁴ = 1.(-1)² + (-1)².(-2)³ + (-2)³.1⁴ = 1 + (-8) + (-8) = -15

Vậy đa thức có giá trị bằng -15 tại x = 1, y = -1, z = -2.

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

TẢI VỀ

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM