Bài 57 trang 25 SGK Toán 8 tập 1

Xuất bản ngày 18/09/2019 - Tác giả:

Bài 57 trang 25 sgk toán 8 tập 1 được hướng dẫn chi tiết giúp bạn giải bài 57 trang 25 sách giáo khoa toán lớp 8 tập 1 đúng và ôn tập các kiến thức đã học.

Bạn tìm tài liệu hướng dẫn giải bài 57 trang 25 SGK toán 8 tập 1? không cần tìm nữa...

Những nội dung dưới đây không chỉ giúp bạn biết được cách làm, tham khảo đáp án... mà còn hỗ trợ bạn ôn tập để nắm vững các kiến thức toán 8 bài 9 đã được học trên lớp về phân tích đa thức thành nhân tử bằng cách phối hợp nhiều phương pháp

Xem chi tiết!

Đề bài 57 trang 25 SGK toán 8 tập 1

Phân tích các đa thức sau thành nhân tử:

a) \({x^2} - 4x + 3\)

b) \({x^2} + 5x + 4\)

c) \({x^2} - x - 6\)

d) \({x^4} + 4\)

(Gợi ý câu d): Thêm và bớt \(4{x^2}\) vào đa thức đã cho).

» Bài tập trướcBài 56 trang 25 SGK toán 8 tập 1

Giải bài 57 trang 25 sgk toán 8 tập 1

Hướng dẫn cách làm

Áp dụng các phương pháp: nhóm, tách, thêm bớt để xuất hiện nhân tử chung.

Bài giải chi tiết

Dưới đây là các cách giải bài 57 trang 25 SGK toán tập 1 để các bạn tham khảo và so sánh bài làm của mình:

a)

\(\eqalign{ & {x^2}-4x + 3 = {x^2}-x - 3x + 3 \cr & \,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\, =\left( {{x^2} - x} \right) + \left( { - 3x + 3} \right)\cr&\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,= x\left( {x - 1} \right) - 3\left( {x - 1} \right) \cr & \,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\, = \left( {x - 1} \right)\left( {x - 3} \right) \cr}\)

b)

\(\eqalign{ & {x^2} + 5x + 4 = {x^2} + 4x + x + 4 \cr & \,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\, \, = \left( {{x^2} + 4x} \right) + \left( {x + 4} \right)\cr&\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\, \, = x\left( {x + 4} \right) + \left( {x + 4} \right) \cr & \,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\, = \left( {x + 4} \right)\left( {x + 1} \right) \cr} \)

c)

\(\eqalign{ & {x^2}-x-6 = {x^2} + 2x-3x-6 \cr & \,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\;\,= \left( {{x^2} + 2x} \right) + \left( { - 3x - 6} \right)\cr&\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\;\, = x\left( {x{\rm{ }} + {\rm{ }}2} \right) - 3\left( {x + 2} \right) \cr & \,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\;\, = \left( {x + 2} \right)\left( {x - 3} \right) \cr}\)

d)

\(\eqalign{ & {x^4} + 4 = {x^4} + 4{x^2} + 4-4{x^2} \cr & \,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\;  = \left( {{x^4} + 4{x^2} + 4} \right) - 4{x^2}\cr&\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\; = \left[ {{{\left( {{x^2}} \right)}^2} + 2.{x^2}.2 + {2^2}} \right] - 4{x^2}\,\,\,\, \cr & \,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\; = {({x^2} + 2)^2}-{\left( {2x} \right)^2} \cr & \,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\; = ({x^2} + 2-2x)({x^2} + 2 + 2x) \cr}\)

Giải bài tập khác

Xem thêm hướng dẫn giải các bài tập tiếp theo

giải bài 57 trang 25 SGK toán 8 tập 1

Nội dung trên đã giúp bạn nắm được cách làm và đáp án bài 57 trang 25 sgk toán 8 tập 1. Mong rằng những bài hướng dẫn giải toán 8 của Đọc Tài Liệu sẽ là người đồng hành giúp các bạn học tốt môn học này.

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

TẢI VỀ

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM