Giải bài tập 57 trang 49 sách giáo khoa Toán 7 tập 2 - Đại số

Hướng dẫn giải bài tập và đáp án bài 57 trang 49 SGK Toán 7 tập 2. Ôn tập chương 4 Biểu thức đại số, phần Đại số.

Đề bài

Viết một biểu thức đại số của hai biến x, y thỏa mãn từng điều kiện sau:

a) Biểu thức đó là đơn thức.

b) Biểu thức đó là đa thức mà không phải là đơn thức.

Phương pháp

- Áp dụng các khái niệm về đơn thức và đa thức.

- Chú ý: Mỗi đơn thức là một đa thức nhưng một đa thức chưa chắc đã là đơn thức.

Hướng dẫn giải

a) Biểu thức đại số của hai biến x; y vừa là đa thức vừa là đơn thức 2x²y³

b) Biểu thức đại số của hai biến x; y là đa thức mà không phải đơn thức 2x + 5y

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Giải bài tập 57 trang 49 sách giáo khoa Toán 7 tập 2 - Đại số để xem ở dưới đây
Tải về
10/08/2018    03:00 AM
10/08/2018    03:00 AM
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu