Bài 56 trang 31 SGK Toán 6 tập 2

Bài 56 trang 31 sgk Toán 6 tập 2 được giải bởi ĐọcTàiLiệu giúp bạn nắm được cách làm và tham khảo đáp án bài 56 trang 31 sách giáo khoa Toán lớp 6 tập 2.

   Bạn tìm tài liệu hướng dẫn giải bài 56 trang 31 SGK Toán 6 tập 2? không cần tìm nữa...

Những nội dung dưới đây không chỉ giúp bạn biết được cách làm, tham khảo đáp án... mà còn hỗ trợ bạn ôn tập để nắm vững các kiến thức toán 6 chương 3 phần đại số đã được học trên lớp

Xem chi tiết!

Đề bài 56 trang 31 SGK Toán 6 tập 2

Tính nhanh giá trị của các biểu thức sau:

\( \displaystyle A = {{ - 5} \over {11}} + \left( {{{ - 6} \over {11}} + 1} \right)\)

\( \displaystyle B = {2 \over 3} + \left( {{5 \over 7} + {{ - 2} \over 3}} \right)\)

\( \displaystyle C = \left( {{{ - 1} \over 4} + {5 \over 8}} \right) + {{ - 3} \over 8}\)

» Bài tập trước: Bài 55 trang 30 SGK Toán 6 tập 2

Giải bài 56 trang 31 sgk Toán 6 tập 2

Hướng dẫn cách làm

Phá ngoặc sau đó ta nhóm các phân số đối nhau hoặc cùng mẫu lại với nhau.

Muốn cộng hai phân số có cùng mẫu dương ta cộng các tử số và giữ nguyên mẫu số. 

Bài giải chi tiết

Dưới đây là các cách giải bài 56 trang 31 SGK Toán 6 tập 2 để các bạn tham khảo và so sánh bài làm của mình:

Cách 1:

\(\displaystyle A = {{ - 5} \over {11}} + \left( {{{ - 6} \over {11}} + 1} \right)\)\(\displaystyle =\left( {{{ - 5} \over {11}} + {{ - 6} \over {11}}} \right) + 1 \)\(\displaystyle = {{ - 11} \over {11}} + 1 =  - 1 + 1 = 0\)

\(\displaystyle B ={2 \over 3} + \left( {{5 \over 7} + {{ - 2} \over 3}} \right)\)\(\displaystyle = \left( {{2 \over 3} + {{ - 2} \over 3}} \right) + {5 \over 7} \)\(\displaystyle = 0 + {5 \over 7} = {5 \over 7}\)

\(\displaystyle C = \left( {{{ - 1} \over 4} + {5 \over 8}} \right) + {{ - 3} \over 8}\)\(\displaystyle = {{ - 1} \over 4} + \left( {{5 \over 8} + {{ - 3} \over 8}} \right) \)\(\displaystyle = {{ - 1} \over 4} + {2 \over 8}= {{ - 1} \over 4} + {1 \over 4} = 0\) 

Cách 2:

\(\begin{align} A &= \dfrac{-5}{11} + \left( \dfrac{-6}{11} + 1 \right) \\ &= \dfrac{-5}{11} + \dfrac{-6}{11} + 1 \\ &= \left( \dfrac{-5}{11} + \dfrac{-6}{11} \right) + 1 \\ &= \dfrac{-11}{11} + 1 \\ &= -1 + 1 \\ &= 0 \end{align} \)

\( \begin{align} B &= \dfrac{2}{3} + \left( \dfrac{5}{7} + \dfrac{-2}{3} \right) \\ &= \dfrac{2}{3} + \dfrac{5}{7} + \dfrac{-2}{3} \\ &= \left( \dfrac{2}{3} + \dfrac{-2}{3} \right) + \dfrac{5}{7} \\ &= 0 + \dfrac{5}{7} \\ &= \dfrac{5}{7} \end{align}\)

\(\begin{align} C & =\left( \dfrac{-1}{4} + \dfrac{5}{8} \right) + \dfrac{-3}{8} \\ &= \dfrac{-1}{4} + \dfrac{5}{8} + \dfrac{-3}{8} \\ &= \dfrac{-1}{4} + \left( \dfrac{5}{8} + \dfrac{-3}{8} \right) \\ &= \dfrac{-1}{4} + \dfrac{2}{8} \\ &= \dfrac{-1}{4} + \dfrac{1}{4} \\ &= 0 \end{align}\)

» Bài tập tiếp theo: Bài 57 trang 31 SGK Toán 6 tập 2

   Nội dung trên đã giúp bạn nắm được cách làm và đáp án bài 56 trang 31 sgk toán 8 tập 2. Mong rằng những bài hướng dẫn giải toán 6 của Đọc Tài Liệu sẽ là người đồng hành giúp các bạn học tốt môn học này.

doctailieu.com
Tải về
bài viết bạn đã xem
Back to top