Bài 55 trang 30 SGK Toán 6 tập 2

Bài 55 trang 30 sgk Toán 6 tập 2 được hướng dẫn chi tiết giúp bạn giải bài 55 trang 30 sách giáo khoa Toán lớp 6 tập 2 đúng và ôn tập các kiến thức đã học.

   Bạn tìm tài liệu hướng dẫn giải bài 55 trang 30 SGK Toán 6 tập 2? không cần tìm nữa...

Những nội dung dưới đây không chỉ giúp bạn biết được cách làm, tham khảo đáp án... mà còn hỗ trợ bạn ôn tập để nắm vững các kiến thức toán 6 chương 3 phần đại số đã được học trên lớp

Xem chi tiết!

Đề bài 55 trang 30 SGK Toán 6 tập 2

Điền số thích hợp vào ô trống. Chú ý rút gọn kết quả (nếu có thể):

+  \( \displaystyle {{ - 1} \over 2}\)  \( \displaystyle {5 \over 9}\)  \( \displaystyle {1 \over {36}}\)  \( \displaystyle {{ - 11} \over {18}}\)
 \( \displaystyle {{ - 1} \over 2}\)  - 1      
\( \displaystyle {5 \over 9}\)        
 \( \displaystyle {1 \over {36}}\)        
 \( \displaystyle {{ - 11} \over {18}}\)         

» Bài tập trước: Bài 54 trang 30 SGK Toán 6 tập 2

Giải bài 55 trang 30 sgk Toán 6 tập 2

Hướng dẫn cách làm

Muốn cộng hai phân số cùng mẫu ta cộng các tử và giữ nguyên mẫu.

Muốn cộng hai phân số khác mẫu ta viết chúng dưới dạng hai phân số có cùng mẫu rồi cộng các tử và giữ nguyên mẫu chung. 

Bài giải chi tiết

Dưới đây là các cách giải bài 55 trang 30 SGK Toán 6 tập 2 để các bạn tham khảo và so sánh bài làm của mình:

+  \(\displaystyle {{ - 1} \over 2}\)  \(\displaystyle {5 \over 9}\)  \(\displaystyle {1 \over {36}}\)  \(\displaystyle {{ - 11} \over {18}}\)
 \(\displaystyle {{ - 1} \over 2}\)  - 1  \(\displaystyle {1 \over {18}}\)  \(\displaystyle {{ - 17} \over {36}}\)  \(\displaystyle {{ - 10} \over 9}\)
\(\displaystyle {5 \over 9}\)  \(\displaystyle {1 \over {18}}\)  \(\displaystyle {{10} \over 9}\)   \(\displaystyle {7 \over {12}}\)  \(\displaystyle {{ - 1} \over {18}}\)
 \(\displaystyle {1 \over {36}}\)  \(\displaystyle {{ - 17} \over {36}}\)  \(\displaystyle {7 \over {12}}\)  \(\displaystyle {1 \over {18}}\)  \(\displaystyle {{ - 7} \over {12}}\)
 \(\displaystyle {{ - 11} \over {18}}\)  \(\displaystyle {{ - 10} \over 9}\)  \(\displaystyle {{ - 1} \over {18}}\)  \(\displaystyle {{ - 7} \over {12}}\)  \(\displaystyle {{ - 11} \over 9}\)

» Bài tập tiếp theo: Bài 56 trang 30 SGK Toán 6 tập 2

   Nội dung trên đã giúp bạn nắm được cách làm và đáp án bài 55 trang 30 sgk toán 8 tập 2. Mong rằng những bài hướng dẫn giải toán 6 của Đọc Tài Liệu sẽ là người đồng hành giúp các bạn học tốt môn học này.

doctailieu.com
Tải về
bài viết bạn đã xem
Back to top