Bài 55 trang 128 SGK Toán 8 tập 2

Bài 55 trang 128 sgk Toán 8 tập 2 được giải bởi ĐọcTàiLiệu giúp bạn nắm được cách làm và tham khảo đáp án bài 55 trang 128 sách giáo khoa Toán lớp 8 tập 2.

   Lời giải bài 55 trang 128 sgk Toán 8 tập 2 được chia sẻ với mục đích tham khảo cách làm và so sánh đáp án. Cùng với đó góp phần giúp bạn ôn tập lại các kiến thức Toán 8 chương 4 phần hình học Hình lăng trụ đứng, hình chóp đều để tự tin hoàn thành tốt các bài tập hình lăng trụ đứng và hình chóp đều khác.

Đề bài 55 trang 128 SGK Toán 8 tập 2

\(A, B, C, D\) là các đỉnh của một hình hộp chữ nhật. Hãy quan sát hình 145 rồi điền số thích hợp vào các ô trống ở bảng sau:

Đề bài 55 trang 128 SGK Toán 8 tập 2

AB BC CD AD
1 2 2  
2 3   7
2   9 11
  12 20 25

» Bài tập trước: Bài 54 trang 128 SGK Toán 8 tập 2

Giải bài 55 trang 128 sgk Toán 8 tập 2

Hướng dẫn cách làm

Áp dụng định lí pitago.

Bài giải chi tiết

Dưới đây là các cách giải bài 55 trang 128 SGK Toán 8 tập 2 để các bạn tham khảo và so sánh bài làm của mình:

 Ở ô (I):\(AD = \sqrt {A{B^2} + B{C^2} + C{D^2}}\)

\( = \sqrt {{1^2} + {2^2} + {2^2}}  = \sqrt 9  = 3\)

Ở ô (II):\(BD = \sqrt {A{D^2} - A{B^2}}  = \sqrt {{7^2} - {2^2}}  \) \(= \sqrt {45} \)

 \(CD = \sqrt {B{D^2} - B{C^2}}  = \sqrt {45 - {3^2}}\) \(  = \sqrt {36}  = 6\)

Ở ô (III):\(BD = \sqrt {A{D^2} - A{B^2}}  = \sqrt {{{11}^2} - {2^2}}  \) \(= \sqrt {117} \)

 \(BC = \sqrt {B{D^2} - D{C^2}}\)

\( = \sqrt {117 - {9^2}}  = \sqrt {117 - 81}  \)\(\,= \sqrt {36}  = 6\)

Ở ô (IV):\(BD = \sqrt {D{C^2} + B{C^2}}\)

\( = \sqrt {{{20}^2} + {{12}^2}}  = \sqrt {400 + 144}  = \sqrt {544} \)

 \(AB = \sqrt {A{D^2} - B{D^2}}  = \sqrt {{{25}^2} - 544}\) \(  = \sqrt {81}  = 9\)

Vậy ta được kết quả ở bảng sau:

AB BC CD AD
1 2 2 3
2 3 6 7
2 6 9 11
9 12 20 25

» Bài tập tiếp theo: Bài 56 trang 129 SGK Toán 8 tập 2

   Nội dung trên đã giúp bạn nắm được cách làm và đáp án bài 55 trang 128 sgk toán 8 tập 2. Mong rằng những bài hướng dẫn giải toán 8 của Đọc Tài Liệu sẽ là người đồng hành giúp các bạn học tốt môn học này.

doctailieu.com
Tải về
28/10/2019    09:28 AM
28/10/2019    09:28 AM
bài viết bạn đã xem
Back to top