Giải bài tập 54 trang 80 sách giáo khoa Toán 7 tập 2 - Hình học

Hướng dẫn giải bài tập và đáp án bài 54 trang 80 SGK Toán 7 tập 2. Tính chất ba đường trung trực của tam giác, phần Hình học.

Đề bài

Vẽ đường tròn đi qua ba đỉnh của tam giác ABC trong các trường hợp sau:

a) góc A, B, C đều nhọn

b) góc A = 90⁰

c) góc A > 90⁰

Phương pháp

Xác định tâm của đường tròn: Tâm đường tròn chính là giao điểm của hai đường trung trực của hai cạnh bất kì trong tam giác ABC (cũng là giao điểm của ba trung trực).

Hướng dẫn giải

Đường tròn đi qua ba đỉnh của tam giác gọi là đường tròn ngoại tiếp tam giác đó. Để vẽ đường tròn ngoại tiếp ta cần xác định tâm của đường tròn đó. Muốn xác định tâm ta vẽ hai đường trung trực và giao điểm hai đường trung trực (cũng là giao điểm của ba trung trực cần tìm)

Giải bài tập 54 trang 80  sách giáo khoa Toán 7 tập 2 - Hình học

Nhận xét:

- Nếu tam giác có ba góc đều nhọn thì tâm đường tròn ngoại tiếp nằm trong tam giác.

- Nếu tam giác có góc vuông thì tâm đường tròn nằm trên cạnh huyền (tâm là trung điểm của cạnh huyền)

- Nếu tam giác có góc tù thì tâm đường tròn ngoại tiếp nằm ngoài tam giác.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

TẢI VỀ

X