Giải bài tập 52 trang 79 sách giáo khoa Toán 7 tập 2 - Hình học

Hướng dẫn giải bài tập và đáp án bài 52 trang 79 SGK Toán 7 tập 2. Tính chất ba đường trung trực của tam giác, phần Hình học.

Đề bài

Chứng minh định lí: Nếu tam giác có một đường trung tuyến đồng thời là đường trung trực ứng với cùng một cạnh thì tam giác đó là một tam giác cân.

Hướng dẫn giải

Tam giác ABC có AH là đường trung tuyến đồng thời là đường trung trực nên suy ra

AH ⊥ BC và HB = HC

Giải bài tập 52 trang 79  sách giáo khoa Toán 7 tập 2 - Hình học

Xét hai tam giác vuông HAB và HAC có:

HB = HC

góc H₁ = H₂ = 90⁰

AH là cạnh chung

Vậy ∆HAB = ∆HAC (c.g.c)

⇒ AB = AC

Vậy ∆ABC cân tại A (đpcm).

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

TẢI VỀ

X