Bài 51 trang 98, 99 sgk TNXH 3

Giải bài 51 trang 98, 99 sách giáo khoa tự nhiên xã hội 3 chỉ ra những tác dụng của tôm và cua và trả lời cho câu hỏi nơi sinh sống của tôm và cua...

Bài 51: Côn trùng

Câu hỏi trang 98

Chỉ và nói tên một số bộ phạn bên ngoài của tôm và cua. Nêu một số điểm giống nhau và khác nhau giữa tôm và cua.

Trả lời

Bài 51 trang 98, 99 sgk TNXH 3

  • Điểm giống: tôm và cua đều có nhiều chân, có phần vỏ cứng để bảo vệ.
  • Điểm khác: tôm có phần đầu, mình.

Câu hỏi trang 99

a) Tôm và cua sống ở đâu? Chúng được sử dụng để làm gì?

b) Sưu tầm tranh ảnh về tôm, cua hoặc thông tin về các hoạt động nuôi, đánh bắt, chế biến tôm, cua

Trả lời

a)

  • Tôm, của sống ở sông, hồ, ruộng đồng, biển, …
  • Tôm, cua là những thức ăn chứa nhiều chất đạm cần cho cơ thể con người.

b)

Bài 51 trang 98, 99 sgk TNXH 3

-----------

» Theo dõi và tham khảo cách làm Bài 52 - Cá - sgk TNXH 3 và các bài tập trong sách giáo khoa Tự nhiên xã hội 3 khác tại doctailieu.com

Giangdh (Tổng hợp)
Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

TẢI VỀ